Faaliyet Alanları

EKC Metallurgy Mühendislik | Belgelendirme, 11.11.2015 29529 Numaralı Resmi Gazeteye Göre;

 

a) Demir-çelik metalurjisi; demir-çelik tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, birincil ve ikincil yöntemlerle demir-çelik üretimi, alaşımlandırılması, işlenmesi ve şekil verilmesi, demir-çelik üretimindekimetalurjik proseslerde gerekli olan katkı ve diğer malzemelerin üretimi,

b) Demir-dışı metaller metalurjisi; demirdışı-metal tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, birincil ve ikincil yöntemlerle demirdışı-metal üretimi, alaşımlandırılması, işlenmesi ve şekil verilmesi demir dışı metallerin üretimindeki metalurjik proseslerde gerekli olan katkı ve diğer malzemelerin üretimi,


c) Döküm; döküm tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi demir-çelik ve demir-dışı metal malzemelerin döküm yoluyla şekillendirilmesi ve dökümü izleyen ardıcıl işlemler, birincil ve ikincil yöntemlerle üretim, alaşımlandırılma, işleme ve şekil verme,


ç) Plastik şekil verme; demir-çelik ve demir-dışı metal yarı-ürün ve ürünlerin plastik olarak şekillendirilmesi, hadde, ekstrüzyon, dövme, tel çekme ve benzeri ardıcıl işlemler,


d) Seramik, cam ve refrakter; seramik üretimi, cam üretimi ve refrakter malzemelerin üretimi, işlenmesi, uygulanması,


e) Plastik ve kompozitler; plastik malzemelerin ve kompozit malzemelerin üretimi, işlenmesi ve uygulanması,


f) Endüstriyel fırınlar ve yardımcı makine ve ekipmanlar; metalurjik proseslerde kullanılan fırın ve yardımcı makine ve ekipmanların imalatı, devreye alınması,
g) Isıl işlem; demir-çelik ve demir-dışı metallerden mamül yarı ürün ve ürünlerin ısıl işlem uygulamaları,


ğ) Kaynak; kaynak malzemelerinin üretimi, uygulanma alanında kullanımı,


h) Toz metalurjisi; toz metalurjisi ile üretim ve malzemelerin kaplanması,


ı) Korozyondan koruma; metalik esaslı ya da olmayan malzeme, makine ve ekipman, konstrüksiyon ve ürünlerin korozyondan korunması,


i) Yüzey işlem; metalik esaslı ya da olmayan malzeme, makine ve ekipman, konstrüksiyon ve ürünlerin farklı tekniklerle kaplanması, kaplama malzemelerinin ve ekipmanlarının üretimi, uygulanması,


j) Kalite-kontrol; endüstriyel proseslere hammadde, katkı malzemesi, sarf malzemesi, yarı ürün ve ürün olarak dâhil olan tüm malzeme ve ürünlerin kalite kontrolü, kalite kontrol ekipmanlarının üretimi uygulamalarına yönelikmetalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,


k) Tahribatsız muayene; metalik ya da metal dışı malzemelerden mamül konstrüksiyonların yerinde kontrolüne yönelik metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,


l) Gözetim hizmetleri; metalurjik proseslere hammadde, katkı malzemesi, sarf malzemesi, yarı ürün ve ürün olarak dâhil olan tüm malzeme ve ürünlerin ticari süreçlerde nitel ve nicel kontrol amaçlı olarak gözetimi,


m) Malzeme seçimi ve uygulamaları; metalurjik prosesler için proje ya da tasarıma uygun malzeme seçimi, işlenmesi ya da modifikasyonu,


n) Yeni malzemeler; metalik ya da metal dışı yeni malzemelerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,


o) Proje, tasarım, fizibilite, kurulum ve devreye alma; metalurjik tesisler için proje, tasarım ve fizibilite hazırlanması, makine ve ekipman seçimi, süreç seçimi, tesis kurulumu ve devreye alınmasına yönelik metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,


ö) Çevre; metalurjik proseslerde oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların toplanması, zararsız hale getirilmesi ve mümkün ise değerlendirilmesi ve bu proseslere uygun teknoloji, makine ve ekipman seçimi, üretimi ve uygulaması,


p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği; metalurjik tesislerde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti vermek,

r) Yeni ürün ve makinaları ve yazılımları geliştirmek,

s) Ar-Ge, Ür-Ge ve KYS süreçlerine danışmanlık yapmak, eğitim vermek;

alanlarında imza yetkisine sahiptir.