Yönetim Sistemleri (ISO)

ISO BELGELENDİRME

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu’nun İngilizce baş harflerinin kısaltılmışı olan ISO (International Organization for Standardization), 23 Şubat 1947 tarihinde 135 ülkenin ulusal standart kuruluşları tarafından, uluslararası standardizasyonu ve uluslararası standartların belirlenmesini teşvik etmek amacıyla kurulmuştur ve şu anda 179’dan fazla üye tarafından yönetilmektedir. 1947 yılında kurulan kuruluşun merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir.

ISO, uluslararası ticareti ve ticaret hacimlerini artırmak,  tedarikçiler – işletmeler ve müşteriler arasında güven inşa etmek üzerine çalışır. ISO sertifikası; farklı hizmet sektörlerindeki şirketlerin belirli bir standartta hizmet verdiğini ve alanında uzmanlığa sahip olduğunu belgeleyen bir belgedir. Kuruluş ilk standardını 1987 yılında yayınlamış ve o tarihten bu yana gelişen ve çeşitlenen standartlar yayınlamaya devam etmiştir.

ISO sertifikasyonu, hükümetler arası standartlar organizasyonu olan ISO tarafından oluşturulan ve herhangi bir işletme için geçerli olan kalite yönetim sistemi standartlarının ortak adıdır.  Belgelendirme için başvuran firma öncelikle akredite bir kuruluş tarafından yeterlilik analizine tabi tutulurken, yeterlilik analizinin ardından uygunluk analizini tamamlayarak kalite yönetim sistemi belgesini almaya hak kazanır. Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu bünyesinde farklı teknik komiteler bulunmaktadır. Bu komiteler kendi uzmanlık alanlarına göre standartlar oluştururlar. Teknik komitelerin görevleri, teknik komitelerin yürütme komitesi tarafından denetlenir. Bu komiteler, Devletlerin temsilcileri olan standardizasyon enstitülerini de içermektedir. Devletlerin temsilcileri olan standardizasyon enstitüleri, tam ISO üyeliği statüsünü elde ettikten sonra çalışmaları için sertifika vermeye hak kazanırlar.

Temel olarak, ISO sertifikasyonun amaçları;

     – Ulusal olarak oluşturulmuş standartlar içinde uyum yaratmak.

     – Taraf olan kuruluşların onayı ile ortak standartların oluşturulması

     – Komiteler aracılığıyla edinilen bilginin paylaşılması

     – Çeşitli hükümetler arası kuruluşlarla ortaklık

     – Revize edilmiş veya yeni standartların geliştirilmesi için bir temel sağlar.

     – Ürün ve hizmet ticaretini kolaylaştırmak için küresel ürün ve hizmet alışverişine katkıda bulunmaktır.

EKC Metallurgy tarafından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri başta olmak üzere yönetim sistemleri eğitim, kurulum ve belgelendirme hizmetleri verilmektedir.